Příhraniční region- šance pro mladé podnikatele

27.04.2017

Ve dnech 27. a 28. dubna 2017 probíhá v krásném prostředí koňské farmy Vysoká u Chrastavy workshop, který je součástí projektu „ Spolupráce vysokých škol pro udržitelný rozvoj česko- polského příhraničí“. Projekt je zaměřen na možnosti podnikání v pohraničí, a to zejména v zemědělství a lázeňství....

Vzpomínka na bitvu u Liberce v r. 1757

24.04.2017

V rámci obnovené poutní slavnosti připomněl Spolek přátel Ostašova bitvu u Liberce, která měla přímý dopad na vznik kostela sv. Vojtěcha v Ostašově, který má spolek ve své péči. Spolek požádal o finanční pomoc Euroregion Nisa v Liberci, který spolku pomohl s přípravou projektové žádosti do Česko- saského Fondu malých projektů....

Hasičská cvičení – vyhledávání osob v terénu

19.04.2017

V pořadí již 4. zasedání Řídícího výboru Fondu mikroprojektů schválilo projekt s názvem „Nisa, Smědá, Oleška- řeky, které nás spojují“. Šlo o projekt tzv. leadpartnerský, tedy takový, kde je přeshraniční spolupráce nejvíce provázaná. Tyto projekty jsou v současném dotačním období Fondu...

Festival „ Patříme k sobě „ – 20. ročník

19.04.2017

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených v Semilech zahájí v úterý 25. dubna 2017 na semilském náměstí svůj každoroční festival, který bude pokračovat od 18 hodin v Kulturním centru Golf. Festival potrvá do 28. dubna. Většina akcí se uskuteční v Semilech, některé další v Jablonci nad Jizerou,...

Města Frýdlant a Žitava vás zvou na výstavu

19.04.2017

Město Frýdlant požádalo prostřednictvím Euroregionu Nisa v Liberci o dotaci z česko-saského Fondu malých projektů pro projekt „ Fenomén tradičních kulturně –společenských akcí ve Frýdlantě a Žitavě. Dotace byla přidělena v požadované výši 5.554 €. Cílem projektu je vydání vícejazyčné brožury prezentující tradiční...

260. výročí bitvy v Liberci –Ostašově

19.04.2017

Spolek přátel Ostašova v rámci obnovené poutní slavnosti chce široké veřejnosti připomenout bitvu, která měla přímý vliv na vznik ostašovského kostela sv. Vojtěcha. Šlo o tzv. sedmiletou válku, která vedla mj. k vypálení Žitavy. Spolek přátel Ostašova požádal přes Euroregion Nisa o dotaci z FMP ČR – DE, aby mohl připomenout toto pro...

První dotační prostředky česko-saských malých projektů pro rok 2017 jsou rozděleny

29.03.2017

Dne 28.3.2017 se na žitavské radnici konalo 6. zasedání Řídícího výboru malých projektů Euroregionu Nisa.

Na prvním letošním zasedání se rozhodovalo celkem o podpoře 23 saských a českých projektů. Všechny malé projekty byly schváleny a výše dotace vázaná na tyto projekty je ve výši 277.613,85 €. Z 23 projektů se...

Vyhlášení Ceny Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2017

23.03.2017

V roce 2017 se uskuteční 9. ročník mezinárodní soutěže "Cena Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa". Cílem této soutěže je veřejné uznání a ocenění příkladných přeshraničních partnerství v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Účastnit této soutěže se mohou veřejné ale také soukromoprávní subjekty, které mají své sídlo v...

Společná prezentace měst Jablonec nad Nisou a Jelení Hora na veletrzích cestovního ruchu 2017

23.03.2017

 Prioritním cílem  projektu Jabloneckého kulturního a informačního centra,o.p.s., který získal dotaci z ERDF v rámci Fondu mikroprojektů Česká republika – Polsko ve výši 28 153 € bylo zkvalitnění a rozšíření služeb v oblasti cestovního ruchu společné příhraniční oblasti měst Jablonec nad Nisou a Jelení Hora a...

Varnsdorfské děti s kamarády ze Saska v Jizerských horách

14.03.2017

 

Základní škola nám. E. Beneše  z Varnsdorfu spolupracuje se Schkolou z Oberlandu. Školy se zaměřují na sportovní aktivity, při kterých se mají děti nenásilnou formou naučit základům jazyka souseda. Projekt, který se uskutečnil v Janově nad Nisou na přelomu února a března 2017 byl určen pro 8-13- leté děti a tématem bylo zejména...

<<<
21
...
30
>>>Celkem:805