Učíme se od sousedů

Datum: 07.06.2017

V březnu 2017 byl na zasedání ŘV výboru Fondu malých projektů Česká republika - Sasko schválen malý projekt Euroregionu Nisa. V rámci tohoto projektu žadatel uspořádá dvoudenní cestu po saském dotačním území, na kterém se účastníci seznámí např. se správním systémem v Sasku a financováním měst a obcí. Navštíví také výstupy již zrealizovaných nebo realizujících se projektů a zajímavá místa a pamětihodnosti. Cílem této cesty je tak vedle návštěvy úřadů a seznámení se s jejich úkoly a kompetencemi poznávání turistických zajímavostí a hledání inspirace pro další přehsraniční projekty. Díky tomuto projektu dojde k výměně zkušeností a informací mezi účastníky obou zemí.

Cesta po saském dotačním území se uskuteční ve dnech 22.-23.6.2017.

Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020.

Název projektu: "Učíme se od sousedů"

číslo projektu: ERN-0432-CZ-03.03.2017

Partnerství: Euroregion Nisa - Euroregion Neisse

tisk