Polský prezident vyznamenal jednatele Euroregionu Jaroslava Zámečníka

Datum: 05.06.2017

VARŠAVA – Jednateli Euroregionu Nisa Jaroslavu Zámečníkovi bude v pondělí 5. června 2017 v polské Vratislavi slavnostně předáno z rukou vojvody dolnoslezského vojvodství vyznamenání Polské republiky za dlouholetý rozvoj česko - polské přeshraniční spolupráce. Konkrétně se jedná o Stříbrný kříž za zásluhy, o jehož udělení jednateli Euroregionu Nisa rozhodl prezident Polské republiky Andrzej Duda.

Vyznamenání bude předáno v souvislosti s konáním Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, která proběhne ve dnech 5.-6. června 2017 v polské Vratislavi.

Polské vyznamenání Kříž za zásluhy má 3 stupně, první stupeň je zlatý, druhý stříbrný a třetí stupeň je bronzový.  Vyznamenání se uděluje od r. 1923 těm, kteří prokázali velkorysé a nesobecké zásluhy ve prospěch státu, veřejněprospěšných činností nebo občanů.

Ve Vratislavi současně proběhne podpis Memoranda o porozumění mezi Libereckým krajem, Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje a dolnoslezským vojvodou a velitelem polského Státního hasičského sboru ke Smlouvě mezi ČR a PR o spolupráci a vzájemné pomoci v případě katastrof, živelních pohroma a jiných mimořádných událostí. Za Liberecký kraj bude memorandum podepisovat hejtman Martin Půta.

 

 

tisk