První malé projekty Hrádku n. N. a Boleslawce

Datum: 19.06.2017

Hrádek nad Nisou, který dlouhodobě patří k těm městům ERN, které mimořádně úspěšně čerpají evropské dotace z obou programů přeshraniční spolupráce  ( CZ – DE a CZ – PL ) po mnohaleté spolupráci s polskou Bogatyní začal v novém dotačním období plánovat přeshraniční projekty s Boleslawcem. Zástupci měst připravili, a nyní již i realizují, spolupráci v tzv. měkkých i investičních projektech. Projekt“ Cestou sportu k překonání hranic“ připravila obě města s cílem nastartovat již dále samostatnou spolupráci sportovních klubů, které fungují v těchto městech. Konkrétně půjde o volejbal, plážový volejbal a stolní tenis. Projekt je v této době za svou polovinou a vše nasvědčuje, že cíle projektu bude dosaženo. Projekt získal dotaci z česko-polského FM ve výši 11 979,12 €. S přípravou projektu pomohl sekretariát FM Euroregionu Nisa.

tisk