FOND MALÝCH PROJEKTŮ TURÓW

 

Fond malých projektů Turów vzniká na základě článku 9, Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České republiky. Ke stažení zde.

 

Vyhlášení III. výzvy

Dne 12. ledna 2024 byla vyhlášena 3. výzva k předkládání žádostí o podporu z Fondu malých projektů Turów.

 

Ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. června 2024.

 

Veškeré informace ke 3. výzvě a k FMP Turów jsou na adrese: https://fmpturow.com

 

 

Konzultace

Konzultace projektových žádostí jsou možné osobně, emailem nebo telefonicky:


Euroregion Nisa

U Jezu 525/4,

460 01 Liberec

 

Ing. Jaroslav Koreň

j.koren@ern.cz                                

tel.: +420 485 226 128   

tel.: +420 605 939 342


V případě zájmu o osobní konzultaci prosíme o potvrzení termínu setkání předem.


Programové územíKomise Fondu malých projektů Turów

Komise Fondu malých projektů Turów je složena z pěti zástupců nominovaných Libereckým krajem a pěti zástupců, které nominuje Dolnoslezské vojvodství.

Členové komise nominovaní Libereckým krajem:

  • Václav Židek, člen rady Libereckého kraje pověřený řízením resortu životního prostředí a zemědělství
  • Petr Dobrovský, jednatel, Agentura regionálního rozvoje, s.r.o.
  • Jiří Hušek, ředitel regionálního pracoviště, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • Petra Stejskalová, manažer Fondu malých projektů CZ-PL, Euroregion Nisa
  • Jitka Doubnerová, (náhradník Jana Švehlová), MAS Frýdlantsko a MAS Podještědí

Členové komise nominovaní Dolnoslezským vojvodstvím:

  • Cezary Przybylski, maršálek, Dolnoslezské vojvodství
  • Maciej Zathey, ředitel, Institut regionálního rozvoje
  • Mariusz Tomiczek, člen Konventu, Euroregion Nisa
  • Tomasz Śliwa, ředitel, Euroregion Nisa
  • Mariusz Wojewódka, inspektor ochrany životního prostředí, Dolnoslezské vojvodství