Údaje k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

28.12.2020

 

Údaje za Euroregion Nisa k 31.12. 2019:

počet obcí, které jsou ve svazku: 133

% podíl každé obce v Euroregionu - 0,75%

netto aktiva: 4 556 535,67 Kč

výše ciz. zdrojů: 0

celkové náklady: 9 500 540,26 Kč 

 

celkové výnosy:  10 026 059,84 Kč

pohledávky:  0,00  Kč

podíl na...


ERN vydal dvě nové brožurky

30.10.2020

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa v číslech a obrazech

Projektoví partneři Euroregion Nisa a Euroregion Neisse e.V. vydali dvě nové brožurky v rámci malého projektu "Euroregion Neisse-Nisa-Nysa v číslech a obrazech", reg.č. ERN-0918-CZ-16.05.2019. Projekt byl spolufinancován z Fondu malých projektů v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný...


Koncept přeshraničního rozvoje je připraven

11.09.2020Projekt: ALiZi: oblast spolupráce Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity

Financování: Program na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem...


Zapojte se k připomínkování konceptu rozvoje pro oblast mezinárodního rozvoje Liberec - Žitava 2030

31.07.2020

Zapojte se k připomínkování konceptu rozvoje pro oblast mezinárodního rozvoje Liberec - Žitava 2030

Euroreigion Nisa a města Žitava a Liberec pracují společně se smluvním partnerem kanceláří Futour Drážďany na Rozvojové koncepci pro mezinárodní rozvojovou oblast Liberec – Žitava 2030. Připomínkovat vzniklý návrh koncepce můžete do 22. 8. 2020.

Dotazník pro přípravu CZDE programu (2021-2027)

04.06.2020

JIŽ JEN DO ZÍTŘKA (5.6.2020) je možné odevzdávat dotazníky, které mohou ovlivnit priority pro další období (2021-2027) v CZDE programu. Najděte si pár minut a pomozte nasměrovat prostředky v přeshraniční spolupráci správným směrem.

PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY PO ROCE 2021? (CZDE) - OVLIVNĚTE NA CO PŮJDOU FINANCE!

Důležitým...


Projekty SN-CZ sdělení SAB projektovým partnerům

08.05.2020

Spojte se s námi neprodleně, jakmile zjistíte, že projekt v důsledku aktuální situace nelze realizovat podle plánu. Situaci probereme a společně nalezneme pro Váš projekt řešení.

Možnost prodloužení realizace u CZ-PL mikroprojektů

29.04.2020

V odůvodněných případech, kdy je znemožněno realizovat činnosti v projektu z důvodu epidemiologického nebezpečí, je možné realizovat mikroprojekt po dobu delší než 18 měsíců. Každý takový případ bude posuzován individuálně. Rozhodnutí v této věci přijímá Euroregionální řídící výbor (možné i...


Pokud není možné realizovat v původně plánovaném termínu

17.03.2020

Česko-polské mikroprojekty a česko-saské malé projekty

V případě, že není možné realizovat aktivity v původně plánovaném termínu

(např. hromadné akce, setkání apod.) zvažte posun časového harmonogramu realizace aktivit projektu, pokud to není možné, zvažte zrušení těchto aktivit formou žádosti o změnu (týká...


Omezení provozu kanceláře ERN

17.03.2020

Vzhledem k aktuální situaci pracujeme s kolegy z domova.

Pokud potřebujete, kontaktujte nás emailem nebo v naléhavých případech přes telefon.

Mgr. Ondřej Havlíček +420777935280

Ing. Jaroslav Koreň +420605939342


1
...
10
>>>Celkem:849