Posílení institucionální spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

Cílem projektu je prohloubení institucionální spolupráce, upevnění stávajících přeshraničních struktur, iniciace nových partnerství ve společném příhraničním prostoru, podpora spolupráce občanů institucí a navázání na stávající Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa pro období 2021-2027. Za tímto účelem je naplánováno na dobu realizace projektu 60 workshopů a řada interních setkání ke spolupráci.

Financování: Program na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 

Realizace: 01/2020 – 12/2022

Lead partner: Euroregion Neisse 

Partner projektu: Euroregion Nisa

 

Aktivity projektu:

V rámci projektu bude inovativním způsobem rovnoměrného zapojení institucí, občanů a lokálních aktérů vypracována návazná Strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2021-2027. V časovém rozmezí 3 let bude zrealizováno 60 přeshraničních workshopů, porad a pracovních setkání. Projekt vede k užší spolupráci a k silnější identifikaci obyvatel s příhraničním regionem. 

 

Strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2021-2027:

V rámci projektu vznikla za spolupráce s euroregionálními pracovními skupinami aktualizovaná Strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa pro období 2021-2027.

Ke stažení: CZ verze, DE verze, PL verze

 

Workshopy, konference a další akce:

13. 02. 2020 - Workshop - Spolupráce knihoven v ERN

13. 08. 2020 - Workshop - Cestovní ruch v ERN

16. 09. 2020 - Workshop - Vzdělávání v ERN (DE)

08. 02. 2021 - Workshop - Trh práce v ERN (online)

18. 03. 2021 - Workshop - Spolupráce knihoven v ERN  (DE, online)

26. 04. 2021 - Workshop - Komunitně vedený místní rozvoj (online)

11. 05. 2021 - Workshop - Příprava strategie ERN (DE, online)

01. 06. 2021 - Workshop - Příprava strategie ERN (online)

23. 06. 2021 - Workshop - Cestovní ruch v ERN (online)

24. 06. 2021 - Workshop - Spolupráce statistických úřadů v ERN (DE, online)

08. 07. 2021 - Workshop - Příprava strategie ERN

17. 09. 2021 - Workshop - Spolupráce knihoven v ERN 

14. 10. 2021 - Workshop - Spolupráce knihoven v ERN: příprava strategie ERN (DE, online)

14. 10. 2021 - Workshop - Vzdělávání v ERN: příprava strategie ERN (DE, online)

20. 10. 2021 - Workshop - Trh práce v ERN: příprava strategie ERN (DE, online)

20. 10. 2021 - Workshop - Spolupráce vysokých škol v ERN: příprava strategie ERN (DE, online)

26. 10. 2021 - Workshop - Zdravotní záchranná služba v ERN: příprava strategie ERN (DE, online)

26. 10. 2021 - Workshop - Ochrana životního prostředí v ERN: příprava strategie ERN (DE, online)

27. 10. 2021 - Workshop - Doprava v ERN: příprava strategie ERN (DE, online)

27. 10. 2021 - Workshop - Komunitně vedený regionální rozvoj: příprava strategie ERN (DE, online)

05. 11. 2021 - Workshop - Spolupráce knihoven v ERN

06. 12. 2021 - Workshop - Zdravotní záchranná služba v ERN: příprava strategie ERN (online)

06. 12. 2021 - Workshop - Vzdělávání v ERN: příprava strategie ERN (online)

16. 12. 2021 - Workshop - Doprava v ERN: příprava strategie ERN (online)

16. 12. 2021 - Workshop - Ochrana památek v ERN: příprava strategie ERN (online)

17. 12. 2021 - Workshop - Hospodářství a cestovní ruch v ERN : příprava strategie v ERN (online)

17. 12. 2021 - Workshop - Spolupráce knihoven v ERN: příprava strategie ERN (online)

31. 01. 2022 - Workshop - Doprava v ERN (online)

09. 02. 2022 - Workshop - Spolupráce knihoven v ERN (online)

25. 03. 2022 - Workshop - Regionální produkce a značky (DE, onine)

08. 04. 2022 - Workshop - Trh práce v ERN (DE, online)

14. 06. 2022 - Workshop - Spolupráce knihoven v ERN

04. 07. 2022 - Workshop - Ochrana památek v ERN (DE)

01. 09. 2022 - Workshop - Management povodňových rizik (DE)

18. 10. 2022 - Workshop - Trh práce (DE)

26. 10. 2022 - Workshop - Ochrana památek v ERN/ stará řemesla (DE)

14. 11. 2022 - Workshop - Ochrana památek a kultura v ERN: akční plán ERN (online)

15. 11. 2022 - Workshop - Spolupráce knihoven v ERN (DE)

21. 11. 2022 - Workshop - Spolupráce knihoven a vzdělávání v ERN: akční plán ERN (online)

24. 11. 2022 - Workshop - Hospodářství a cestovní ruch v ERN: akční plán ERN (online)

24. 11. 2022 - Workshop - Podpora přeshraniční spolupráce v ERN/ LEADER/ MAS/ Statistika: akční plán ERN (online)

28. 11. 2022 - Workshop - Spolupráce veterinární správy v ERN (DE)

13. 12. 2022 - Workshop - Doprava v ERN: akční plán ERN (online)

13. 12. 2022 - Workshop - Zdravotnictví a IZS v ERN: akční plán ERN (online)

 

Dotační programy INTERREG 2021-2027 - informace o programech ke stažení zde:

CZ-SN  PL-CZ  SN-PL