Skupiny expertu (EUREX) Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

 

          Skupiny expertu (EUREX) Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa se skládají z regionálních odborníků, kteří se vždy věnují dané konkrétní problematice. V současné sobě aktivně pracují skupiny pro tyto oblasti: Lesy, Silniční doprava, Železniční doprava, Krizový management, Veřejné zdraví, Cestovní ruch, Cykloturistika, Knihovny, Statistika, Historie, Památky a Školství. Jako projektové skupiny byly navrženy skupiny Voda-Čistá Nisa, Hospodářství – Cena za inovace a Podstávkové domy.

           Zcela samostatně fungují skupiny Malého trojúhelníku (měst Hrádku nad Nisou, Žitavy a Bogatynie). Mezi přeshraniční iniciativy, které nejsou řízeny sekretariáty Euroregionu Nisa patří Regionální plán nebo Spolupráce vysokých škol.

Seznam - EUREX ERN