Fond mikroprojektů

v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A

Česká republika - Polsko

Termíny

 

Příjem projektových žádostí do:

 

 Zasedání EŘV:

 26. 04. 2016  01. 07. 2016
15. 07. 2016 29. 09. 2016
 30. 09. 2016 15. 12. 2016
 10. 01. 2017 31. 03. 2017
 04. 04. 2017 26. 06. 2017

 12. 09. 2017

tento termín je pouze pro projekty

typu A (Projekty s vedoucím partnerem)

 29. 11. 2017

 

Termíny pro rok 2018

  13. 02. 2018 25. 04. 2018
 11. 09. 2018 06. 12. 2018