Fond mikroprojektů

v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A

Česká republika - Polsko

Seznamy projektů

1. EŘV - Schválené projekty

2. EŘV - Schválené projekty

3. EŘV - Schválené projekty

4. EŘV - Schválené projekty

5. EŘV - Schválené projekty 

6. EŘV - Schválené projekty

7. EŘV - Schválené projekty 

8. EŘV - Schválené projekty

9.EŘV - Schvalovány pouze polské projekty

10. EŘV - Schválené projekty