Fond malých projektů v rámci programu přeshraniční spolupráce

2014 -2020 mezi svobodným státem Sasko a Českou republikou

 

V rámci dotačního období 2014 - 2020 již nejsou plánovaná další zasedání Řídícího výboru. 

 

Příjem projektových žádostí do Fondu malých projektů ČR-Sasko v rámci tohoto dotačního období byl již ukončen.

Poslední přijaté malé projekty se mohou realizovat do 30. 9. 2022. 

 

Termíny

Pořadové číslo ŘV  Datum zasedání Řídícího výboru   Termín pro předložení žádostí   
 01  01.12.2015  10.11.2015
 02  22.03.2016  29.02.2016
 03  22.06.2016  20.05.2016
 04  27.09.2016  26.08.2016
 05  13.12.2016  10.11.2016
 06  28.03.2017  03.03.2017
 07  27.06.2017  02.06.2017
 08  26.09.2017  01.09.2017
 09  12.12.2017  16.11.2017
 10  20.03.2018  14.02.2018
 11  21.06.2018  23.05.2018
 12  24.09.2018  27.08.2018
 13  11.12.2018  13.11.2018
 14  19.03.2019  13.02.2019
 15  11.06.2019  14.05.2019
 16  22.10.2019  18.09.2019
 17  05.03.2020  19.02.2020
 18  11.06.2020  27.05.2020
 19  22.10.2020  07.10.2020
 20  25.02.2021  11.02.2021
 21  17.06.2021  03.06.2021
 22  4.11.2021  14.10.2021
 23  17.03.2022  x 
 24  09.06.2022  19.05.2022

 

 

Termín pro předložení žádosti je konečným termínem, kdy musí být oboustranně podepsaná žádost se všemi přílohami předložena sekretariátu Fondu malých projektů (v nerozebíratelné formě). Tomuto předložení předchází intenzivní komunikace s manažery FMP. Ti zkontrolují projektovou žádost i podrobný rozpočet a navrhnou úpravy tak, aby byl projekt v přijatelném stavu z formální i věcné stránky. Po tomto termínu již není možné případné nedostatky opravit a žádost předložit. Projekt, který není k tomuto datu kompletní, proto nemůže být zaregistrován a postoupen k souvisejícímu Řídícímu výboru.

Příjem žádostí je v daný termín vždy do 12 hod.